Uslovi korišćenja

Korišćenjem web prezentacije www.andrijajonic.rs slažete se sa opštim uslovima korišćenja:

Autorska prava

Svi tekstovi na ovoj web prezentaciji su autorski tekstovi i kao takvi su zaštićeni autorskim pravima. Tekstove sa ove web prezentacije možete preuzimati ili citirati, a da prethodno niste obavestili autora, samo i isključivo bez ikakvih izmena i to u sledećoj formi:

Autor: Andrija Jonić
Izvor: www.andrijajonic.rs

Prevođenje tekstova

Nije dozvoljeno prevoditi tekstove sa ove web prezentacije bez prethodne saglasnosti autora.

Fotografije

Fotografije koje pripadaju autoru Deniju Raičeviću ne smeju se preuzimati, obrađivati i umnožavati u bilo kom obliku.
Za fotografije koje pored imena autora imaju i naziv izvora “Unsplash” važe uslovi korišćenja sa sa websajta www.unsplash.com

Zaštita ličnih podataka

Podaci iz procesa prijave za obaveštenja (newsletter) sa sajta www.andrijajonic.rs neće biti prosleđeni na uvid trećoj strani ili korišćeni u bilo koje druge svrhe osim za potrebe websajta www.andrijajonic.rs.