Kvazar

 

Šta predstavlja “Kvazar”?

Kvazar je globalni projekat pisan sa ciljem da razbije određene iluzije uma kao i veštačke osećaje koje su ljudi razvili pod pritiskom bolesnih okolnosti u kojima se nalaze. Kvazar služi da podigne nivo svesnosti pojedinca i pokaže nove smernice u posmatranju života i veštačkog auto-destruktivnog sveta u kome živimo.

Šta “Kvazar” ne predstavlja?

Kvazar ne služi za nametanje mišljenja i nema za cilj bilo kakvo podsticanje primitivnog ego-takmičenja niti rasprave. Sa druge strane, “Kvazar” podržava konstruktivnu raspravu koja može pomoći u daljoj izgradnji spoznaja.

Šta je važno znati pre čitanja?

“Kvazar” je globalni projekat i ne tiče se samo jedne zemlje, nacije ili nekog određenog vremenskog perioda. “Kvazar” proučava odnos života i dešavanja na planeti Zemlji u globalu. U “Kvazaru” autor na osnovu dugogodišnjeg istraživanja i posmatranja sveta oko sebe iznosi zaključke za koje može da tvrdi da su 95% istiniti i koje svako može da proveri ako se malo dublje zadubi u sebe i svet oko sebe. Takođe, autor ostavlja 4% mogućnosti da je sve što je napisano neistina i 1% mogućnosti da on sam ne postoji.

Šta predstavlja “verzija” na početku svakog poglavlja?

Svako poglavlje u “Kvazaru” ima svoju verziju. Iz razloga što ništa nije i ne treba da bude konstantno, vremenom će se i poglavlja menjati, nadograđivati ili dopunjavati novim informacijama, spoznajama ili nekim drugim elementima potrebnim za bolje razumevanje same teme.

Kada će“Kvazar” biti objavljen?

Tačan datum, kao ni godina, nisu poznati.