Autorska prava

Korišćenjem web prezentacije www.andrijajonic.rs slažete se sa opštim uslovima korišćenja:

Autorska prava

Svi tekstovi na ovoj web prezentaciji su autorski tekstovi i kao takvi su zaštićeni autorskim pravima. Tekstove sa ove web prezentacije možete preuzimati ili citirati, a da prethodno niste obavestili autora, samo i isključivo bez ikakvih izmena i to u sledećoj formi:

Autor: Andrija Jonić
Izvor: www.andrijajonic.rs

Prevođenje tekstova

Nije dozvoljeno prevoditi tekstove sa ove web prezentacije bez prethodne saglasnosti autora.

Fotografije

Sve fotografije na ovoj web prezentaciji pripadaju Deniju Raičeviću i ne smeju se preuzimati, obrađivati i umnožavati u bilo kom obliku bez prethodne saglasnosti autora.